UPS uređaji

On line

Uvažavajući potrebu neprekidnog napajanja, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu “DOS ELEKTRO” u montaži i održavanju UPS uređaja , u mogućnosti smo da Vam ponudimo Necron uređaje za neprekidno napajanje.
Necron je jedаn od nаjvećih proizvođаčа sistema za neprekidno
nаpаjаnje (Uninterruptible Power Supplies – UPS) i Zaštite pasivnih sistema (Standby Power Systems) u Turskoj, Necron je istinski lider u Evropi u proizvodnji UPS sistema za naprekidno napajanje. U skladu sa devizom “Energija koja ne prestaje” Necron uređaji i sistemi odlikuju se izuzetnim tehničkim karakteristikama. Paletu proizvoda čine uređaji snaga od 400VA pa sve do 6.4MVA, kao i sva prateća oprema, transfer switch uređaji, komunikacione kartice, senzori, softveri za kompletan nadzor i kontrolu UPS sistema.